יום ראשון, 24 במאי 2015

OLDIES - BACK TO THE 50s&60s

OLDIES - BACK TO THE 50s&60s

לו רק יכולתם ל�"כ� ס אל מכו� ת �"זמן ול�-זור א�-ור�" בזמן, לאן �"ייתם �-וזרים? �"מופעA י�-זיר אתכם �"ישר אל �"ש� ים �"�"ם כש�"כל �"ת�-יל!!!כש�"רוק� 'רול �"י�" רוק� 'רולA ו�"סלואים �"יו סלואים... � �-זור אל אותם �"מוסיקאים �"א�'�"יים ש�"ביאו אלי� ו את �"מוסיק�" שאלי�" א� �-� ו כל כך מת�'ע�'עים:A Chuck Berry,A Elvis Presley, Clif Richard,A Beach Boys, Bill Haley, Jerry Lee Lewis,A Little Richard, Buddy Holly, the Pleters, the Everly Brothers,Paul Anka, the ShadowsA ועו�"


�"מופע משלב בתוכו את �"איזון �"� כון בין �"שירים �"קצביים ו�"מרקי�"ים לשירי �"סלואו �"שקטים. ס�'� ון �"�"ופע�" �"י� ו �'מיש ומותאם �'ם לק�"ל �"מבו�'ר ו�'ם לק�"ל �"צעיר. �-ברי �"ל�"ק�" אשר יביאו אליכם את �"צלילים �"מ�"ויקים מאות�" �"תקופ�" י�"יו מצויי�"ים בכלי � �'י� �" אשר � לק�-ו �"ישר מ�"תקופ�" ולבושים במיטב �"אופ� �" מש� ות �"�-מישים. �"מופע מתאים למסיבות, אירועים,קבלות פ� ים ולמוע�"ו� ים.A מובט�- לכם ערב � וסטל�'י שכולוA ש� ות �"�-מישים ו�"שישים- �"אוויר�", �"מוסיק�", �"צבעים, �"ב�'�"ים ו�"כל
http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/oldies.jpg
לעו�" איפורמצי�" ויצירת קשרOLDIES - BACK TO THE 50s&60s

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה