יום שישי, 8 במאי 2015

קליא� ט�" בי� לאומי

קליא� ט�" בי� לאומי

�"מקצוע� ות ו�"שאיפ�" למצוי� ות י�-�" עם ל�"קות ו�"רכבים מ� צ�-יםA �"פכו את �"�-בר�"A ליצוא� ית
של �"רכביםA"מיי�" אין יזראל"A לזיר�" �"בי� לאומית.

מופעי �"�"�'ל של� ו,בעבר וב�"וו�"A �"
LEGEND,A SENSATION,A INNOCENCE,AJOY,�-ריף
ואפילו �"רכבA �"ביטלסA של� ו עלו על מטוסים ו�"ופיעו
בתורכי�", יוון, איטלי�", צרפת, מו� קו, פורטו�'ל, א� �'לי�",איטלי�",A אר�""ב, מקסיקו ועו�".

אפילו �"ר�-ק� ו לקריביים (א� טי�'וא�") ו�'ם �"ופע� ו אצל א�-י� ו ממזר�- ב-עקב�". בין �"שאר �"שק� ו ב� ק טורקיA באיסט� בול, �"שתתפ� ו בטקס �"אוסקרA �"טורקיA ,�"רק�"� ו �"ייטקיסטיםA בפורטו, �-ית� ו מוסלמים עם קתולייםA ברומא, "אל מ�'זין" �"זמין אות� ו ל�"ופע�" בקאן ועו�" ועו�".

ללקו�-ת� ו בציון �"א�'� וA לייבאA ל�"קות א�'�"תיותA כמו:
TEMPATIONS,AKOOLAAND THEGANG, �"זמרתA P!NKA ו�"זמר א� ריק�" אי�'לסיאס,
�"רכב �"� יו �"יסקו �"לו�"ט מלו� �"וןA CRAZY P�"י �''ייז בעלי שם עולמי כמו ס� �"ר קליי� � בר�', �''וש ווי� ק, טלמסק�",A �"רכביA לוק א-לייקA ועו�".

איך ז�" קור�"?A ת� ו ל� ו את�'רA ומס�'רת תקציבית וא� �-� ו � ביא את �"פתרון.
בקליא� ט�" �"שמים �"ם כבר מזמן לא �"�'בול!

קליא� ט�" בי� לאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה