יום שבת, 23 במאי 2015

�"� י תובל

�"� י תובל
DANNY TUVALקליא� ט�" בשבילי זו משפ�-�" ש� יי�" שמלא�" בא� שים מ�'� יבים, טובים ומקצועייםA שעושים את �"עבו�"�" של�"ם בכיף
שיר שתמי�" עוש�" לי � עים : שלום �-� וך- על פ� י �"א�"מ�"
תוכן מוסיקלי באירוע �" אין �"בר ש�-שוב יותר מ�"מוסיק�" באירוע וא� י באמתA מאמין בז�".
א� י אפילו מאמין שאין �"בר �-שוב יותר ממוסיק�" באופן כללי (פרט
לבריאות ו�'ם �"רב�" מזומ� ים ואוכל טוב לא יזיקו)
�"מקום יכול ל�"יות בי� ו� י ו�"אוכל לא מש�"ו אבל �"אירוע י�-שב ל�"צל�-�" אםA ת�"י�" מסיב�" טוב�".
כמובן ש�'ם כל ב�-ירת �"מוסיק�" ב�-לקים ש�"ם לאA �"מסיב�" משפיעים על �"�'רוב �"כללי-בז�" א� י משוכ� ע שאין ל� ו מת�-רים.
�"� י תובל, בעלים-שותף ו�"י �''י במשר�" מלא�"A בקליא� ט�" �"�-בר�" למוסיק�"

http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/08/DANNY-TUVAL.jpg
לעו�" איפורמצי�" ויצירת קשר�"� י תובל

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה