יום חמישי, 14 במאי 2015

קוקטייל קבלת פ� ים

קוקטייל קבלת פ� ים

לקוקטיילים וקבלת פ� ים �"רוש�" אוויר�". איזו? אקסקלוסיבית או משו�-ררת, סולי�"ית או מ�-ויכת, על �"�-וף באביז�" או בלובי בית �"מלון �" אתם בו�-רים. �"מוסיק�" שמלוו�" את �"�-לק �"ראשון של �"אירוע �"יא משמעותית מאו�" ביצירת �"�'רוב �"כללי של �"אירוע.A �"אוויר�" שא� �-� ו רוצים לייצר מ�"ר�'ע ש�"אור�- �"ראשון � כ� ס לאירוע ותיתן לו ל�"ר�'יש את מ�" שא� �-� ו רוצים ש�"וא יר�'יש. עיצוב ואוכל מתאים יכולים לעזור אבלAל�"קותA או�"רכבים לאירועיםשיופיעו בקבלת �"פ� ים שלכם יש�"ר�'ו מאו�" את �"רושם �"ראשו� י ל�'בי �"אירוע שלכם - ו�"רי י�"וע שאין ש� י לרושם ראשו� י...
א� �-� ו בקליא� ט�" יו�"עים ב�"יוק מ�" לעשות על מ� ת ל�"תאים לכם את �"רכב �"מוסיקלי לקבלת �"פ� ים ולק�-ת ב�-שבון אילוצי מקום, טעם ותקציב.

א� �-� ו �'אים לייצ�' מב�-ר אמ� ים במ�'וון ס�'� ו� ות שיתאימו לאירוע שלכם, מבוס�" � וב�" ולטי� י , �''אז ובלוז, מוסיקת עולם ו-Fא� ק , צי'ל אאוט -אלקטרו אקוסטי ורוק. אתם תספרו על מ�" �-שבתם- מ�" �"מיי� תם וא� �-� ו � �"ע ל�"תאים לכם את �"�"רכב �"� כון שיש�"ר�' לכם את �"אירוע לאין שעור.

רוצים לשמוע עו�" פרטים? צרו אית� ו קשר ו� �"א�' ל�"פוך לכם את קבלת �"פ� ים ל�-לק משמעותי וכיפי במיו�-�" באירוע.

-1)) {new FlAGClass(ExtendVar, "sid_630725306", false, false); }});


לפרטים � וספים ויצירת קשרקוקטייל קבלת פ� ים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה