יום רביעי, 29 באפריל 2015

�"� י תובל

�"� י תובל

��"� י זכ�" ב"רזי�"� סי" (קביעות) על �"עמ�"�" בקו-מיל� יום ובפאצ'�"A ו�"תאר�- �'ם באוקטופוס �"א�'�"י,A טי.אל.וי,A �"אומן 17A ירושלים-תל אביב-�-יפ�" ועו�". בש� ת 2003 זכ�" בת�-רות International MTV DJ AwardA בתואר פריצת �"ש� �".

ב-17 ש� ים �"א�-רו� ות � י�'ן �"� י במאותA אירועים שו� ים, עסקיים ופרטיים, מסיבותA ו�-תו� ותA מתוקשרות במקביל לקריירת מוע�"ו� ים בי� לאומית.
�"� י �"תאר�- במיטב �"פקות �"ע� ק של �"אומן 17, FFF, פורום ב"ש, �"ום, מוב, �-וות �"יען אילת, מצע�"י �'אוו�", מצע�"י א�"ב�", ומבקר לעיתים קרובות בבירות �-יי �"ליל�" בעולם-A לו� �"ון, פריז, אמסטר�"ם, בריסל, � יו יורק ועו�"…ברזומ�" של תובל �'ם סטים ש� י�'ן י�-�" עם טובי�"�"י �''ייז בעולם:
פול אוק� פול�", � יק וורן, �''ו� יור ואסקאז, טום סטאפן ו�"זמרת פי� ק.
ב� וסף ערך ומיקסס את �"�"יסק HOT ל-אן.אמ.סי, 3 אי אם סאש� ס- ווליום 5 של �"מוע�"ון �"תל אביבי 'פי� �'ווין',
יעץ מוסיקלית בערוץ "ביפ", �"תאר�- בתוכ� יות טלוויזי�" שו� ות, עיתו� אי מוסיק�" פעיל במ�'זין "פ� אי פלוס" ובעבר �'ם במ�'זין"ליל�"" (ז"ל) ויוצר מוסיק�" אלקטרו� ית שיוצאת בכל �"עולם.
�"�-ל מ-2008 �"� י תובל �"וא �'ם שותף ב"קליא� ט�" �"�-בר�" למוסיק�"" וממשיך לתת בראש במוע�"ו� ים �"מובילים , ובאירועים �"�-מים ו�"שווים בישראל
.www.dannytuval.com

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה