יום חמישי, 23 באפריל 2015

סי�'י ווקר

סי�'י ווקר

סי�'י11קליא� ט�" בשבילי ז�" לא רק מקום עבו�"�" אלא זו �"משפ�-�" �"ש� י�" שלי וא� י �'א�" ל�"יות �-לק ממ� �". כיף �'�"ול לעבו�" במקום שכולו עוסק במוסיק�" ובלשמ�- א� שים ביום �"�-שוב ב�-יי�"ם.A לעבו�" עם צוות א� שים ש�"ם לא רק מקצועיים ביותר אלא א� שים עם שמ�-ת �-יים שפשוט כיף ל�"עביר איתם את רוב שעות �"יום שלי. מוסיק�" בשבילי �"יא �"כל!!!! אוויר ל� שימ�" או יותר � כון מזון ל� שמ�"... מוסיק�" ממלא�" אותי כל פעם בא� ר�'יות טובות וא� י פשוט מת�-ברת לכל �"ס�'� ו� ות ולכל �"מקצבים כל עו�" �"ם �'ורמים לי לזוז. מב�-י� תי אין �"בר �-שוב יותר מאשר �"מוסיק�", בכל אירוע ש�"וא! מוסיק�" �"יא זאת ש� ות� ת את �"אוויר�" וכל עו�" �"יא �'ורמת לכל �"א� שים ,�'ם למבו�'רים מבי� י�"ם לרקו�", �"אוויר�" שמ�-�" וטוב�" וכך �'ם �"אירוע �"ופך ל�"יות אירוע מוצל�- ובלתי � שכ�-! �"תבקשתי לב�-ור שיר א�-�" שא� י או�"בת ולא תיארתי לעצמי שז�" י�"י�" כל כך קש�"....בסופו של �"בר �"�-לטתי לב�-ור שיר �"ווקא מ�"ז'א� ר �"מזר�-י...לצערי כאן בקליא� ט�" א� י �"י�-י�"�" שאו�"בת את �"ס�'� ון �"ז�" אז �"ר�'שתי צורך לתת כבו�" וב�-רתי בשיר שלפי �"עתי �"וא שיר �-תו� ות קלאסי ומר�'ש אותי כל פעם מ�-�"ש- " � שבע" של מש�" פרץ.


סי�'י ווקר מ� �"לת �"משר�"
http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/סי�'י11_5775765095_l.jpg
לעו�" מי�"ע ויצירת קשרסי�'י ווקר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה