יום ראשון, 19 באפריל 2015

זמר או זמרת

זמר או זמרת

�"וספת זמר, זמרת או זמרים ששרים לייב, �"ופכת את �"שירים �"א�"ובים ו�"מוכרים שמת� �'� ים מעמ�"ת �"�"י.�''יA ל�-ווי�" �-�"ש�", א�-רת ומר�'שת
שיר�" �-י�" על �"מוסיק�" �"ורשת כשרון מיו�-�", קצב א�-ר ויכלת אלתור �'בו�"�" מאו�"
כל �"אומ� ים �"ווקליים בקליא� ט�" �"מבצעיםA "לייב און �"י.�''ייA � ב�-רו בקפי�"�" ויתאימו ב�"יוק ל�"י.�''יי �"מצוין שתב�-רו.

זמר או זמרת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה