יום שני, 30 במרץ 2015

מוזיק�" ב�-תונ�": אל תזלזלו בקבלת �"פנים

מוזיק�" ב�-תונ�": אל תזלזלו בקבלת �"פנים�"רב�" לפני שאתם ו�"�-ברים �"ולכים לקרוע את �"ר�-ב�", �"קוקטייל בת�-ילת �"אירוע יכול לקבוע את �"טון ל�-תונ�" כול�".איך לב�-ור בין ל�"קת ר�'איי למוזיק�" קלאסית? תלוי באוויר�" שאתם רוצים ליצור
�"ני תובל

פורסם: YNET
18.08.11, 16:03

ב�"רך כלל כשמ�"ברים על �"כתרת �"�-תונ�" כ�"צל�-�", �"�"יבור �"וא על איכות �"קר�-נ�". כמ�" רק�"ו, �"אם �"ר�-ב�" �"ית�" מפוצצת, ו�"אם �"�"י�''יי י�"ע את �"עבו�"�" ופ�'ע בק�"ל. �'ם בכל �"נו�'ע לאפשרות של �"רכבים �-יים לאירוע, �"ביקורת שא�-רי קשור�" לר�-בת �"ריקו�"ים וע�" כמ�" �"ל�"ק�" ש�"ר�'�" את �"אירוע.

ז�" לא שלא מ�"ברים על�"אוכל,�"מקום, �"�-תן ו�"כל�" ובט�- על �"�-ברות של �"כל�", אבל �"�"בר �"ראשון שזוכרים �"וא �-�" ו�-לקאיך �"ית�" �"מסיב�". בלי ל�"פ�-ית ב�-שיבות�", רובנו נוטים ל�"זני�- קצת �-לק משמעותי, ו�"ואקבלת �"פנים.

�-לק מ�"זו�'ות לא נמצאים בשלב �"ז�" באירוע(ועושים טעות), ומעבירים את �"זמן ע�" שתת�-יל �"�-ופ�". �-בל, כי �"�-לק �"ראשון באירוע �"וא�"מקום ממנו �"כול מת�-יל, ונקו�"ת פתי�-�" טוב�" תשאיר טעם של עו�" ל�'בי �"�"משך, ותקבע אםז�" י�"י�" עו�" ערב א�-�" מני רבים, או כז�" ש�"אור�-ים שלכם יזכרו.

קבלת �"פנים ו�"קוקטייל שבא בצ�"�" �"ם קצת כמומפ�'ש ראשון בין �'בר לאיש�". ז�" �"רושם �"ראשוני- איך ז�" נרא�" ומר�'יש, שמשפיע על�"�"משך. למוזיק�", ש�"יא �-לק מעיצוב �"אוויר�", יש תפקי�" משמעותי בכלל וב�-לק �"ז�" בפרט.

למשל, קבלת פנים במקום פתו�- עם נוף ליםתר�'יש א�-רת ל�'מרי עם �"י�''יי שינ�'ן שירים ישראלים או עם �"רכב אינטימי שינ�'ן מוזיק�"קובנית. אותו אולם יירא�" א�-רת ל�'מרי עם נבל ו�-ליל, לעומת �"י�''יי שינ�'ן �"יפ �"אוססקסי. �'ם עצמת �"קול, לעומת ר�-בת �"ריקו�"ים ב�" מקובל ווליום �'בו�", מש�-קת תפקי�" ו�-שובלשמור על רמ�" שתאפשר שי�-�" בין �"אור�-ים.

�"מוזיק�" יכול�" ל�"שתלב עם �"אוכל לקונספטא�-�". ל�"ו�'מ�", קבלת פנים בס�'נון איטלקי עם עיצוב מתאים, מנות מ�"מטב�- �"איטלקי תקבלש�"רו�' נוסף עם מוזיק�" איטלקית.

שילובים מיו�-�"ים: �"י�''יי עם נ�'ן כינור או סקסופוניסט


מוזיקת צ'יל-�'רוב ופאנק שמנו�'נת על י�"י ל�"ק�" שמבצעת �'רסאות משל�" לשירים מוכרים, יכול�" ל�"תאים �'ם לארוע ערב שמר�'יש מסיבתי יותר, ו�'ם לארוע של שישי בצ�"ריים על �-וף �"ים שרוצ�" ל�"עביר רעננות וקוליות, ו�'ם צליל מלטף ומנענע בו זמנית.

לזו�'ות שמע�"יפים מוזיק�" סולי�"ית אבל לא כב�"�" מ�"י, ש�'ם תלך טוב עם �"ת�-שבות ב�"ורים ש�"זמינו את כל �"�-ברים, �"קול�'ות ו�"קרובים �"ר�-וקים, �''אז �"וא פיתרון נ�"�"ר, מכוב�", אבל עם כפתור א�-�" פתו�-.

אפשרות נוספת �"יא לב�-ור בל�"ק�" מז'אנר ספציפי, �"רכב ר�'איי או בוס�" נוב�" ל�-תונ�" על �-וף �"ים בקיץ, רביעיי�" קאמרית לקבלת פנים מעונבת באולם של מלון או �"רכב שעוש�" צ'יל אאוט עם רביעיית כלי מיתר וזמרת שיוסיפו עו�" �-�'י�'יות לאירוע.

�'ם �"י�''יי בשילוב נ�'ן סקסופון יכול ליצורמש�"ו לא צפוי ומיו�-�". �"כוונ�" �"יא ל�"ו שי�- מוזיקלי ולא לנ�'ינת פלייבקים של"ערב של שושנים" על י�"י סקסופוניסט משועמם.

�"אפשרויות כמעט אינסופיות, ו�"שמיים �"ם�"�'בול, כש�"כול תלוי בטעם אישי ובעומק �"כיס, עם זאת �'ם בתוספת צנוע�" י�-סית (כמו נ�'ןבו�"�" כמו �"סקסופוניסט ש�"וזכר כאן או נ�'ן כינור) אפשר ליצור בי�"ול לאירוע שיכניס את�"אנשים מ�"ת�-ל�" לסרט א�-ר מז�" שאליו �"ם ר�'ילים ב�-תונות.

�"�"שקע�" ב�-תונ�" בא�" לי�"י ביטוי במ�-שב�" עלאופי ועיצוב �"�"זמנ�", סי�"ורי ישיב�" ואפילו צבע �"מפיות י�-סית לצבע �"מפ�". לפסקול �"מוסיקלי בקבלת �"פנים יש משמעות רב�" ביצירת �"פאזל. אל תזלזלו בו!

כשם ש�"אוכל בקבלת �"פנים ב�"רך כלל נ�-שב לטעים ביותר שתציעו לאור�-יכם במ�"לך �"אירוע (טוב, �'ם �"קינו�-ים), �"מוזיק�" ב�-לק �"ז�" יכול�" ל�"יות �"קרוב�" ביותר לטעמכם �"אישי, כי לעומת שלב �"ריקו�"ים �"יא לא צריכ�" "ל�"ניע" את �"אנשים לעשות שום �"בר. �"יא רק צריכ�" לתת ל�"ם ל�"ר�'יש.

 

Shortcode�

צרו קשר

 

אימות


 

http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/caliente.jpg

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה