יום רביעי, 18 במרץ 2015

שי ש�-ם

שי ש�-ם

�שי ש�-ם - מנ�"ל תפעול

SHAY SHAHAM

�"ת�-לתי לעסוק במוסיק�", סאונ�" ופתרונות �"�'בר�" לאירועים בשנת 2008, קצת א�-רי שי�-רורי מ�"צבא.
א�-ת �"�-ברות �"ראשונות שבאתי איתן במ�'ע �"ית�" קליאנט�" �"�-בר�" למוסיק�", ואיז�" מזל שכך �"י�".
בקליאנט�" ניתנ�" לי �"אפשרות לעסוק במ�" שאני או�"ב ונ�"נ�" ממנו ותוך כ�"י �"עשיי�" לתת מעצמי ואת זווית �"ראיי�" שלי על �"�"ברים. מר�-ב �"פעול�" שניתן לי ב�-בר�" מאפשר לי לעשות את �"עבו�"�" �"טוב�" ביותר עבור �"�"רכבים ו�"תקליטנים שלנו, ועל י�"י כך למעש�" לשפר את �"ביצועים �"מוסיקליים וכמובן ל�"�'ביר את �"�"נא�" של �"ק�"ל.
א�-רי תקופ�" ארוכ�" של עבו�"�" עם קליאנט�" אני שמ�- ל�"�'י�" בכנות שלא יכולתי לב�-ור מקום עבו�"�" טוב יותר, אנשים א�"יבים ונ�-מ�"ים, שתמי�" קשובים לצרכים של כל מי שסובב אותם, �"ן במשר�" ו�"ן במת�-מי �"אירועים שאלי�"ם אנ�-נו מ�'יעים.
קש�" לב�-ור שיר א�"וב א�-�", אבל אם יש שיר א�-�" שאני יכול לשמוע ברצף במשך שעות ולא ימאס עליי זו א�-ת מקלאסיקות �"מוסיק�" �"מעולות שנוצרו על �"כ�"ור �"ז�",

שבלע�"י �"�"רכב שלנו "Legend" כנרא�" לא �"ייתי שומע אות�" יותר מפעם א�-ת, Stevie Wonder – Superstition


http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/08/SHAY-SHAHAM-150x80.jpg

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה