יום שבת, 14 במרץ 2015

רואי טו�-נר

רואי טו�-נר

�רואי טו�-נר, שביקר בכלעמ�"ת��"י �''יי�שמכב�"ת את עצמ�" בישראל, באירועי ענק (מצע�" �"א�"ב�", פסטיבל קרלסבר�', �-�'י�'ות �"יין), במוע�"ונים מובילים ב�-ו"ל (רוסי�", רומני�", יוון, איביז�") וב�"פקות לצ�" �'�"ולי �"�"י �''ייז בעולם, נ�-שב כיום לא�-�" �"�"י �''ייז �"א�"ו�"ים, �"מבוקשים ו�"מוערכים בארץ.

טו�-נר פרץ לתו�"עת �"סצנ�" בשנת 1999 כאשר קטף את �"מקום �"ראשון בת�-רות �"י-�''ייז �-ובבים ארצית, ב�" ני�'ן מול ק�"ל משול�"ב של כ- 20,000 איש. כבר אז �"י�" ברור �'ם לשופטים ו�'ם לק�"ל שמ�"ובר בתופע�", ושעתי�"ו עו�" לפניו. בשנת 2000 �"י�" ממקימי �-נות �"תקליטים �"א�'�"ית "פאנקי פיש רקור�"ס", אשר �"עלת�" ל�"י �''ייז �"מקומיים (ובעקבות כך למוע�"ונים) את �"רף �"מוסיקלי ואין �"י �''יי/�-ובב מוסיק�" שלא �"י�" מתייצב למשלו�- תקליטים �"�-�"ש כל שבוע (שכל תקליט ותקליט ש�"�'יע ל�-נות �"י�" ב�-ירתו של רואי)


בשנת 2006 ב�-ר�מ�'זין טיים אאוט�תל-אביב את טו�-נר בתור �"י �''יי �"שנ�". זאת �"ית�" �"שנ�" �"שני�" שב�" טו�-נר זכ�" ל�"יות א�-�" מאנשי �"שנ�" של טיים אאוט, לא�-ר שנב�-ר בשנ�" �"קו�"מת כא�-�" �"אנשים �"משפיעים ביותר בסצינ�" �"תל אביבית, במס�'רת תרומת "פאנקי פיש" לסצינ�". בזכות ז�" ובזכות תוכנית �"ר�"יו �"פופולרית �"שבועית שב�" ני�'ן (בר�"יו 99) במ�"לך �"שנים 2006-2007, טו�-נר רק �-יזק את מעמ�"ו ו�"פך לקונסנזוס. באמצע 2007 אף נב�-ר למקסס את �"אוסף �"�-�"שני לתקופתו,Elektro�, אשר �"י�" ל�"צל�-�" �'ורפת.

בשנים �"א�-רונות �"תפת�- מא�" בת�-ום �"פקות �"מקור בת�-ום מוסיקת �"מוע�"ונים, ו�"ו�-תם בלייבלים נ�-שבים בעולם כמו�וורנר, אי אם איי, ספינינ�' רקור�"ז וטולרום.�סרט אנימצי�" לו עש�" רואי את �"פסקול זכ�" במספר פרסים בפסטיבלים באנ�'לי�", אר�""ב ושוויץ. כמו כן, �"שנ�" �"קים לייבל משלו, "סנס אוף �"קורום", אשר ישמש כפלטפורמ�" לשי�-רוריו �"עתי�"ים שלו ושל �-בריו למקצוע.

בזכות �"י�"ע �"מוסיקלי �"נר�-ב שלו, רואי משמש �'ם כיועץ אומנותי עבור מוע�"ונים וברים בר�-בי �"ארץ, תצו�'ות אופנ�" ואירועי קונספט. ניסיונו �"עשיר ואלפי שעות תיקלוט אותם צבר עם �"שנים, מקניםלו יכולת קריא�" מ�"ויקת של �"ק�"ל ו�"פיכת כל אירוע בניצו�-ו, אם זו מסיב�",�אירוע פרטי או עסקי�- לאירוע �"מושלם.

רואי טו�-נר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה